Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240027
20240027
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Ferková
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240018
20240018
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Aurélia Kudráčová
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240021
20240021
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Eva Kužmová
24. Apríl 2024
Zmluva č. 4/2024 o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp
742024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
24. Apríl 2024
Zmluva č. 3/2024 o dovoze a zneškodňovaní priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov
732024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice Technické a záhradnícke služby Michalovce
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytovaní služieb č. Z20242633_Z
782024
0,00 € ADAM OIL, s.r.o., Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva
612024
0,00 € Messer Tatragas, spol.s.r.o., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240017
20240017
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Copáková
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024002/MO/2
2024002/MO/2
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Juraj Gaľa
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240011
20240011
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Miroslav Ondo
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240012
20240012
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Benejová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240013
20240013
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Janošová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240014
20240014
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Antónia Horváthová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240015
20240015
88,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Daniélle Varchola
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240016
20240016
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Jozef Doležal
4. Apríl 2024
Zmluva č. 4_2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
622024
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motor-car Michalovce, s.r.o.
3. Apríl 2024
Zmluva č. 3_2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
582024
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Emilia Saboviková
3. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o správe majetku č. 20230954
562024
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti
592024
0,00 € Š-live, s.r.o., Technické a záhradnícke služby Michalovce
3. Apríl 2024
Zmluva č. 2_2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
572024
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce PetCenter Slovakia, s.r.o.,