Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2022
Dodatok č.5 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 20160774
Dodatok č.5 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 20160774
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
19. Máj 2022
Dodatok č. 51 k zmluve o správe majetku č. 9692013
Dodatok č. 51 k zmluve o správe majetku č. 9692013
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
19. Máj 2022
Zmluva o správe majetku mesta Michalovce č. 20220431
Zmluva o správe majetku mesta Michalovce č. 20220431
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
25. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220040
0,00 € Technické a záhradnícke služby Michalovce Pavol Kováč
21. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202121998_Z
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202121998_Z
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o., Technické a záhradnícke služby Michalovce
21. Jún 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 29. 12. 2018
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 29. 12. 2018
0,00 € ZO OZ KOVO pri TaZS mesta Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
24. Jún 2022
Dohoda o náhrade škody
Dohoda o náhrade škody
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Milan Mizerák
27. Jún 2022
Zmluva o prevádzkovaní vodného zdroja S4 Hrádok
20220488
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mesto Michalovce
1. Júl 2022
Zmluva o dovoze a likvidácii priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov
1/2022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. September 2022
Dodatok k Zmluve č.ZPV0804201501A
Dodatok k zmluve č.ZPV0804201501/A
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzke triedeného odpadu č.ZPVMI0713201501A/A
ZPVMI0713201501A/A
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzke triedeného odpadu č.ZPVMI0713201502A/A
ZPVMI0713201502A/A
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzke triedeného odpadu č.ZPVMI0713201503A/A
ZPVMI0713201503A/A
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzke triedeného odpadu č.ZPVMI0713201504A/A
ZPVMI0713201504A/A
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzke triedeného odpadu č.ZPVMI0713201505A/A
ZPVMI0713201505A/A
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzke triedeného odpadu č.ZPVMI0703201504AA
ZPVMI0703201504A/A
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
29. September 2022
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice
822022
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
29. September 2022
Dohoda č.22/42/012/116 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/42/012/116
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
29. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č.2022422
2022422
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
14. Október 2022
Zmluva č.02/2022/ĽP o poskytnutí služieb na Zimnom štadióne v Michalovciach
02/2022/ĽP
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Hokejový klub - HC Sobrance