Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023004/TO/3
2023004/TO/3
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mgr. Monika Schönová
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230089
20230089
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Malejčíková
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230090
20230090
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Helena Cejkovská
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230091
20230091
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce František Fogoš
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230092
20230092
134,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Kaločayová
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230093
20230093
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Timková
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230094
20230094
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Hildegarda Ivančová
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230095
20230095
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Helena Ďurovčíková
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230096
20230096
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Jelinská
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230097
20230097
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Štefan Vályi
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230098
20230098
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Andrej Sablič
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230099
20230099
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Lajtárová
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230100
20230100
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Marta Kišiková
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230101
20230101
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Magda Dobrocká
4. Január 2024
Zmluva č.430/2023/ZBA/MaS o podružnom odbere vody a vysporiadaní nákladov ...
Zmluva č.430/2023/ZBA/MaS
0,00 € Služby mesta Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Január 2024
Zmluva č.1/2023 o poskytovaní služieb pre zabezpečenie činnosti súv. s nakladaním s KO
2482023
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mestský podnik mesta Strážske
4. Január 2024
Dohoda o prevode práv a povinností
2222023
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ľudmila Džurinová
2. Január 2024
Kúpna zmluva na traktorovú kosačku
1942023
0,00 € Ing. Peter Bálint Technické a záhradnícke služby Michalovce
2. Január 2024
Zmluva o správe majetku Mesta Michalovce
20231036
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
2. Január 2024
Zmluva o správe majetku Mesta Michalovce č. 20231040
20231040
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce