Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o správe majetku č. 20160774
128 2023
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
11. Júl 2023
Dohoda o náhrade škody
1292023
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ružena Denciová
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230044
20230044
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce MIlena Fiľková
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230045
20230045
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Eduard Demeter
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230047
20230047
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce JUDr. Alexandra Pavlovčiková
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230048
20230048
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Šachová
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230049
20230049
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Uhľárová
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230050
20230050
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce JUDr. Mária Urbanová
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230046
20230046
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Marián Lenhard ml.
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023001/MO/2
2023001/MO/2
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Iveta Čižmárová
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023002/VR/4
2023002/VR/4
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Milan Sendek
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023003/VR/4
2023003/VR/4
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Milan Sendek
6. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023002/TO/3
2023002/TO/3
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ladislav Daduč ml.
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2023 (TJ Sokol Močarany)
1162023
0,00 € Telovýchovná jednota Sokol Močarany Technické a záhradnícke služby Michalovce
28. Jún 2023
Zmluva o združených službách pri dodávke elektriny - Dodatok č. 7
1142023
0,00 € FIN.M.O.S., a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 6/2023
113/2023
0,00 € SYTIQ, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
23. Jún 2023
Nájomná zmluva na traktorovú kosačku
1102023
0,00 € Ing. Peter Bálint Technické a záhradnícke služby Michalovce
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230029
20230029
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Andrej Maďar
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230030
20230030
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Tormová
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230031
20230031
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Gejza Lukáč