Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230016
20230016
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. MIroslav Jevočin
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230017
20230017
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. MIroslav Jevočin
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230018
20230018
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Pavel Silanič
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230019
20230019
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Darina Bučková
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230020
20230075
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Zdenka Silaničová
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230021
20230021
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Lýdia Maxová
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230022
20230022
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Tatiana Ihnátová
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230023
20230023
88,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Slávka Janošková
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230024
20230024
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Jarmila Adamová
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230025
20230025
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Margita Mišľanová
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230026
20230026
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ružena Hrešková
11. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230027
20230027
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mikuláš Furster
11. Máj 2023
Zmluva č.2/2023 o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
2/2023
3 960,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce IMT Smile Media s.r.o.
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
612023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
622023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
632023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
642023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
652023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
662023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
672023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce