Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb č.Z2023995_Z - Dohoda o ukončení zmluvy
Dodatok č.1
0,00 € DEXOLL s.r.o. Technické a záhradnícke služby Michalovce
13. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.ttz2016-04-15dh1
Dodatok č.1 k zmluve č.ttz2016-04-15dh1
474,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Technické a záhradnícke služby Michalovce
3. Február 2023
Zmluva o prenájme technológie
Zmluva o prenájme technológie
2 950,00 € R.X.B.T. a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
30. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 103/2022
42023
0,00 € KOSIT a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
30. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
52023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
30. Január 2023
Dodatok č.009 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č.009 k Zmluve o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
24. Január 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 20160774
2032022
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
23. Január 2023
Dohoda používaní kvalifikovaného elektrického podpisu pri využívaní vybraných el. služieb
12023
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Technické a záhradnícke služby Michalovce
23. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
22023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
23. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
32023
0,00 € Slovenská humanitná rada Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
17. Január 2023
Zmluva č.17/2022/ĽP o poskytnutí služieb na Zimnom štadióne v Michalovciach
17/2022/ĽP
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce UNOMEDICAL s.r.o.
17. Január 2023
Zmluva č.18/2022/ĽP o poskytnutí služieb na Zimnom štadióne v Michalovciach
18/2022/ĽP
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce BSH Drives a Pumps s.r.o.
9. Január 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní služieb informátora
2002022
0,00 € BHM Security, s.r.o., Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220089 - Zmluva o nájme hrobového miesta
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Štefánia Horváthová
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220094 - Zmluva o nájme hrobového miesta
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ján Krajňák
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220095 - Zmluva o nájme hrobového miesta
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Lukáš Horňák
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220096 - Zmluva o nájme hrobového miesta
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Róbert Geroč
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220097 - Zmluva o nájme hrobového miesta
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ľuboslav Stanko
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220098 - Zmluva o nájme hrobového miesta
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Veronika Kmecová
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220099 - Zmluva o nájme hrobového miesta
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ján Sinčák