Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
642023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
652023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
662023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
672023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu
682023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Máj 2023
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve
602023
0,00 € ZO OZ KOVO pri TaZS mesta Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
21. Apríl 2023
Smlouva o poskytování služeb v oblasti telematiky
592023
0,00 € ORWII, s.r.o., Praha 2 Technické a záhradnícke služby Michalovce
21. Apríl 2023
Dodatok č. 54 k zmluve o správe majetku č. 969/2013
582023
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Apríl 2023
Zmluva o preverení
492023
0,00 € GemerAudit, spol. s.r.o., Rožňava Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o správe majetku č. 20220744
502023
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo
542023
0,00 € EPIC Partner, a.s., Technické a záhradnícke služby Michalovce
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytovaní služieb č. Z2023563_Z
472023
0,00 € STAFER s.r.o. Technické a záhradnícke služby Michalovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
482023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
24. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí služby 103/2022
44/2023
0,00 € KOSIT a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí služieb
452023
0,00 € STACHEMA BRATISLAVA, a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
24. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie
462023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 6/2023
422023
0,00 € SYTIQ, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme technológie
412023
0,00 € R.X.B.T. a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
22. Marec 2023
Dodatok k zmluve o pripojení
432023
0,00 € Minet Slovakia, s.r.o., Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
16. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230001
20230001
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Babičová