Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Nájomná zmluva na traktorovú kosačku
1102023
0,00 € Ing. Peter Bálint Technické a záhradnícke služby Michalovce
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230029
20230029
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Andrej Maďar
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230030
20230030
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Tormová
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230031
20230031
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Gejza Lukáč
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230032
20230032
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Hana Mižáková
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230033
20230033
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Piatničková
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230034
20230034
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ľudmila Poláková
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023001/VR/4
2023001/VR/4
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Rosocháčová
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230028
20230028
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Silvia Walterová
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230035
20230035
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Marián Gerba
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230036
20230036
88,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Kozáková
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230037
20230037
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Petrášová
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230038
20230038
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Eva Barniaková
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230039
20230039
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Hakošová
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230040
20230040
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Antónia Čarná
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230041
20230041
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Emília Mayzlinová
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230043
20230043
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Babinčáková
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230042
20230042
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Juraj Voroňák
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grandu a úprave práv a povinností
902023
0,00 € Nadácia Pontis Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
16. Máj 2023
Zmluva o prenájme technológie
872023
0,00 € R.X.B.T. a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce