Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20244743_Z
1312024
0,00 € Status S, s.r.o., Technické a záhradnícke služby Michalovce
21. Jún 2024
Zmluva č. 5:2024_M o preprave zložiek komunálnych odpadov
130
0,00 € Dušan Tancoš - Katie - Moda Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. Jún 2024
Zmluva o finančnom lízingu č. 9007126
1282024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s Technické a záhradnícke služby Michalovce
20. Jún 2024
Poistná zmluva
1272024
0,00 € Generali poisťovňa Technické a záhradnícke služby Michalovce
6. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240039
20240039
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Jozef Gorný
6. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240040
20240040
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Stretavská
5. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
1202024
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
1192024
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
5. Jún 2024
Dohoda o náhrade škody
1222024
0,00 € Milan Chromý Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov
116/2024
0,00 € Up Déjeuner s.r.o. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
117/2024
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred č.1/2024
1/2024
0,00 € Ticket Service s.r.o. Technické a záhradnícke služby Michalovce
30. Máj 2024
ZMLUVA č. 2_2024_S o preprave zložiek komunálnych odpadov
1142024
0,00 € Psychiatrická nemocnica Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024001/TO/3
2024001/TO/3
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Jozef Lazár
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240029
20240029;
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Albína Hospodárová
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240030
20240030
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Viola Horváthová
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240031
20240031
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Marcela Floriánová
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240032
20240032
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce MUDr. Jaroslava Babošová
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240033
20240033
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Michaela Mašlej
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240034
20240034
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Michaela Mašlej