Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000063
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000064
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000065
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000066
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000065
416,14 € Technické služby Brezno Základná škola s materskou školou Pionierska 2
14. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZNK-2023-503-000059
550,00 € Saxana Sapietová Technické služby Brezno
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000134
0,00 € Technické služby Brezno Belková Božena
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000135
0,00 € Technické služby Brezno Faško Martin
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000066
117,09 € Technické služby Brezno Divadelný súbor Jána Chalupku
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000067
118,89 € Technické služby Brezno Divadelný súbor Jána Chalupku
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000068
89,17 € Technické služby Brezno Divadelný súbor Jána Chalupku
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000069
0,00 € Technické služby Brezno Občianske združenie Lavuta
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000070
26,73 € Technické služby Brezno Výkup drahých kovov SK s.r.o.
8. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000053
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
8. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000054
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
8. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000055
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
8. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000056
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
8. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000057
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
8. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZNK-2023-503-000058
450,00 € Veronika Švantnerová Technické služby Brezno
7. November 2023
Zmluva o výpožičke
36/2023
0,00 € Technické služby Brezno Mgr. Vladimír Kubín