Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000138
0,00 € Technické služby Brezno Harvanová Maja
2. Január 2024
Žiadosť o poskytovanie platobných služieb
ZND-2023-501-000097
0,00 € Besteron a.s. Technické služby Brezno
2. Január 2024
Žiadosť o poskytnutie POS terminálu
ZND-2023-501-000098
0,00 € Besteron a.s. Technické služby Brezno
29. December 2023
Zmluva o prevádzkovaní navigačného systému podnikateľov na stĺpoch verejného osvetlenia
ZMOS-2023-206-000003
0,00 € VEGO MARKETING s.r.o. Technické služby Brezno
28. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000078
626,80 € Technické služby Brezno Peter & Marek s.r.o.
28. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000096
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000137
0,00 € Technické služby Brezno Lovič Matej
19. December 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZNK-2023-503-000062
Doplnená
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Technické služby Brezno
8. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000075
118,89 € Technické služby Brezno Divadelný súbor Jána Chalupku
18. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000076
235,50 € Technické služby Brezno Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
15. December 2023
Zmluva podľa autorského práva
ZND-2023-501-000095
46,00 € SLOVGRAM Technické služby Brezno
15. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000077
197,50 € Lenka Akurátna Špiriaková Technické služby Brezno
14. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000085
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000086
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000087
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000088
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000089
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000090
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000091
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno