Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Kúpna zmluva
ZND-2024-501-000005
0,00 € Železiarne Podbrezová a.s. Technické služby Brezno
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000002
0,00 € Technické služby Brezno Fedorová Elena
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000003
0,00 € Technické služby Brezno Fedorová Elena
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000004
0,00 € Technické služby Brezno Kupec Zdeno
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000005
0,00 € Technické služby Brezno Horváthová Stanislava
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000006
0,00 € Technické služby Brezno Horváthová Stanislava
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000007
0,00 € Technické služby Brezno Dvorecká Mária
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000008
0,00 € Technické služby Brezno Trembová Oľga Mgr.
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000009
0,00 € Technické služby Brezno Sekerešová Mária
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000010
0,00 € Technické služby Brezno Jechová Svetlana Mgr.
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o usporiadaní vzájomných vzťahov
ZMOS-2020-206-000023
0,00 € Petit Press, a.s. Technické služby Brezno
13. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZNK-2024-503-000003
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Technické služby Brezno
12. Február 2024
Dodatok č. 9
UM/06/16/8
0,00 € Kávomaty, s.r.o. Technické služby Brezno
12. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000008
0,00 € Technické služby Brezno Mgr. art. Kristýna Burianová
12. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZND-2024-501-000003
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Technické služby Brezno
12. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZND-2024-501-000004
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Technické služby Brezno
9. Február 2024
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb
5190063827
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Technické služby Brezno
9. Február 2024
Cestovné poistenie
56626983
0,00 € MACULA poisťovacie služby s.r.o. Technické služby Brezno
7. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000007
344,76 € Technické služby Brezno silné reči s.r.o.
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000006
0,00 € Technické služby Brezno Jozef Janoštiak