Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZNK-2024-503-000003
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Technické služby Brezno
12. Február 2024
Dodatok č. 9
UM/06/16/8
0,00 € Kávomaty, s.r.o. Technické služby Brezno
12. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000008
0,00 € Technické služby Brezno Mgr. art. Kristýna Burianová
12. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZND-2024-501-000003
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Technické služby Brezno
12. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZND-2024-501-000004
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Technické služby Brezno
9. Február 2024
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb
5190063827
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Technické služby Brezno
9. Február 2024
Cestovné poistenie
56626983
0,00 € MACULA poisťovacie služby s.r.o. Technické služby Brezno
7. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000007
344,76 € Technické služby Brezno silné reči s.r.o.
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000006
0,00 € Technické služby Brezno Jozef Janoštiak
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000001
0,00 € Technické služby Brezno Omastová Dana
29. Január 2024
Kúpna zmluva
ZMOS-2024-206-000001
0,00 € Technické služby Brezno ŽP EKO QELET a.s.
26. Január 2024
Dohoda o usporiadaní vzájomných vzťahov
ZMOS-2020-206-000023
0,00 € Petit Press, a.s. Technické služby Brezno
24. Január 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZNK-2024-503-000002
100,00 € Veronika Švantnerová Technické služby Brezno
24. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000004
149,67 € Technické služby Brezno Divadelný súbor Jána Chalupku
24. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000005
88,09 € Technické služby Brezno Divadelný súbor Jána Chalupku
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000002
689,46 € Technické služby Brezno Divadelné centrum
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000003
791,02 € Technické služby Brezno DIVADLO KOMÉDIE, občianske združenie
15. Január 2024
Zmluva o výpožičke
34/2023
0,00 € Technické služby Brezno Ing. Zuzana Lieskovská
15. Január 2024
Zmluva o výpožičke
45/2023
0,00 € Technické služby Brezno Svetozár Reguli
11. Január 2024
Dodatok č. 1
404/2002
0,00 € Technické služby Brezno Obec Valaská