Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
ZND-2023-501-000083
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000076
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000077
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000078
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000079
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000080
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000081
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZNK-2023-503-000061
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Technické služby Brezno
4. December 2023
Dodatok č. 1
ZMNK-2023-212-000072
158,89 € Technické služby Brezno LETart production, o.z.
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000073
118,25 € Technické služby Brezno Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000074
162,25 € Technické služby Brezno SZUŠ Polomka
4. December 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci
ZMRE-2023-210-000005
0,00 € Technické služby Brezno Motor-Car Banská Bystrica spol. s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZND-2023-501-000074
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Technické služby Brezno
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000072
141,06 € Technické služby Brezno LETart production, o.z.
24. November 2023
Rámcová dohoda
ZND-2023-501-000073
0,00 € SULLER kft. Technické služby Brezno
24. November 2023
Dodatok č. 1
ZNP-2022-502-000002
1 477,85 € KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Technické služby Brezno
24. November 2023
Dodatok č. 1
ZNP-2022-502-000001
1 498,38 € KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Technické služby Brezno
24. November 2023
Dodatok č. 1
ZNP-2023-502-000001
3 446,07 € KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Technické služby Brezno
24. November 2023
Zmluva o výpožičke
1/2023
0,00 € Technické služby Brezno Dušan Olajec
20. November 2023
Zmluva o výpožičke
47/2023
0,00 € Technické služby Brezno Peter Turňa