Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov v Brezne
120/01.04.2022
0,00 € Lukáš Kočnár - PRO-FACTOR Technické služby Brezno
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2022-212-000012
0,00 € Technické služby Brezno JUST
5. Apríl 2022
Servisná zmluva zariadenia
QF2201G
0,00 € Quattro Fratelli, s.r.o. Technické služby Brezno
6. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
ZNK-2022-503-00004
0,00 € Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Technické služby Brezno
8. Apríl 2022
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta
31051520191
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Technické služby Brezno
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplatného mýta
31051520192
0,00 € SkyToll, a.s. Technické služby Brezno
12. Apríl 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A8850659
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
12. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A2814979
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000029
0,00 € Technické služby Brezno Daxnerová Anna
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000030
0,00 € Technické služby Brezno Žilíková Helena
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000031
0,00 € Technické služby Brezno Ferenčíková Tatiana Ing.
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000032
0,00 € Technické služby Brezno Mgr.,PhD. Ševčíková Janka
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000033
0,00 € Technické služby Brezno Mgr.,PhD. Ševčíková Janka
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000034
0,00 € Technické služby Brezno Šavoltová Eva
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000035
0,00 € Technické služby Brezno Giertl Marian
12. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A8850659.
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
12. Apríl 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A12289624
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
12. Apríl 2022
Zmluva o reklame
HRE/000001
0,00 € Technické služby Brezno Banskobystrický pivovar, a.s.
13. Apríl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/47667/003
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2022-212-000013
0,00 € Technické služby Brezno Agentúra PV, s.r.o.