Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000049
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
7. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000050
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
7. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000051
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
7. November 2023
Kúpna zmluva
ZND-2023-501-000052
0,00 € Metrostav DS, a.s. Technické služby Brezno
6. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pre účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom NN odbernom mieste - firmy a organizácie
ZND-2023-501-000046
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
3. November 2023
Zmluva o výpožičke
32/2023
0,00 € Technické služby Brezno Eva Giertlová
3. November 2023
Zmluva o výpožičke
33/2023
0,00 € Technické služby Brezno Anna Brozmanová
3. November 2023
Zmluva o výpožičke
35/2023
0,00 € Technické služby Brezno Magdaléna Krúpová
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000063
0,00 € Technické služby Brezno DIAMOND trucks & bars s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000064
353,34 € Technické služby Brezno MESTSKÉ DIVADLO TRENČÍN - MDT, o. z.
2. November 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
ZND-2023-501-000029
0,00 € Torreol, s.r.o. Technické služby Brezno
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000129
0,00 € Technické služby Brezno Ondrejková Vladimíra
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000130
0,00 € Technické služby Brezno Pustajová Viktória
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000131
0,00 € Technické služby Brezno Lamošová Jana
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000132
0,00 € Technické služby Brezno Detvan Martin Ing.
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
30/2023
0,00 € Technické služby Brezno Dušan Demian
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000133
0,00 € Technické služby Brezno Turňová Janka
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
29/2023
0,00 € Technické služby Brezno Jozef Cibuľa
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
20/2023
0,00 € Technické služby Brezno Ján Bukovec
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
16/2023
0,00 € Technické služby Brezno Jaroslav Kurek