Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000063
0,00 € Technické služby Brezno DIAMOND trucks & bars s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000064
353,34 € Technické služby Brezno MESTSKÉ DIVADLO TRENČÍN - MDT, o. z.
2. November 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
ZND-2023-501-000029
0,00 € Torreol, s.r.o. Technické služby Brezno
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000129
0,00 € Technické služby Brezno Ondrejková Vladimíra
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000130
0,00 € Technické služby Brezno Pustajová Viktória
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000131
0,00 € Technické služby Brezno Lamošová Jana
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000132
0,00 € Technické služby Brezno Detvan Martin Ing.
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
30/2023
0,00 € Technické služby Brezno Dušan Demian
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000133
0,00 € Technické služby Brezno Turňová Janka
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
29/2023
0,00 € Technické služby Brezno Jozef Cibuľa
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
20/2023
0,00 € Technické služby Brezno Ján Bukovec
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
16/2023
0,00 € Technické služby Brezno Jaroslav Kurek
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
11/2023
0,00 € Technické služby Brezno Mária Kyzeková
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
7/2023
0,00 € Technické služby Brezno Radovan Ťažký
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
18/2023
0,00 € Technické služby Brezno Ing. Michal Slabej
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
21/2023
0,00 € Technické služby Brezno Peter Pančík
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
19/2023
0,00 € Technické služby Brezno František Bukva
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
22/2023
0,00 € Technické služby Brezno Erika Kešeľáková
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
23/2023
0,00 € Technické služby Brezno Lucia Medveďová
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
24/2023
0,00 € Technické služby Brezno Renáta Hazáková