Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000017
0,00 € Technické služby Brezno Slámková Iveta
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000018
0,00 € Technické služby Brezno Pavlove Alena
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000019
0,00 € Technické služby Brezno Roško Július Ing.
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000020
0,00 € Technické služby Brezno Roško Július Ing.
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000021
0,00 € Technické služby Brezno Roško Július Ing.
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000022
0,00 € Technické služby Brezno Horská Margita
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000023
0,00 € Technické služby Brezno Štulrajter Miroslav
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000024
0,00 € Technické služby Brezno Nespalová Jela
20. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000018
68,21 € Technické služby Brezno Divadelný súbor Jána Chalupku
20. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000019
0,00 € Technické služby Brezno BcA.Dávid Bílek Dis.art.
18. Marec 2024
Poistná zmluva
7050005698
0,00 € MACULA poisťovacie služby s.r.o. Technické služby Brezno
18. Marec 2024
DOHODA o ukončení Zmluvy o prenájme
3/LMB/2018
0,00 € LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Technické služby Brezno
14. Marec 2024
Zmluva o dielo
01/06/2021/R
0,00 € PEMAX PLUS, spol. s.r.o. Technické služby Brezno
14. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pre účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom NN odbernom mieste - firmy a organizácie
202401-ZopZO-2468
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
14. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2024-501-000010
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
12. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000011
0,00 € Technické služby Brezno Hyriaková Gabriela
12. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000012
0,00 € Technické služby Brezno Darovník Peter
12. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000013
0,00 € Technické služby Brezno Maríková Hana Mudr.
12. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000014
0,00 € Technické služby Brezno Brozman Ondrej
12. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000015
0,00 € Technické služby Brezno Dolňan Ivan