Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000061
0,00 € Technické služby Brezno Ďurčenková Zuzana
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000062
0,00 € Technické služby Brezno Ing.Zajac Marián
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000063
0,00 € Technické služby Brezno Ing.Zajac Marián
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000064
0,00 € Technické služby Brezno Ing.Zajac Marián
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000065
0,00 € Technické služby Brezno Ing.Zajac Marián
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000066
0,00 € Technické služby Brezno Ing. Purgatová Iveta
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000067
0,00 € Technické služby Brezno Kováčik Štefan
17. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme č. 2/LMB/2019
ZND-2020-501-000001
0,00 € LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Technické služby Brezno
17. Júl 2024
Dodatok č.6
ZNP-2013-502-000016
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Technické služby Brezno
15. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/47667/010
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Technické služby Brezno
11. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZNK-2024-503-000024
100,00 € Martin Libič Technické služby Brezno
11. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZNK-2024-503-000025
100,00 € Martin Libič Technické služby Brezno
10. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/47667/009
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Technické služby Brezno
9. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení služby - elektronického systému platieb prostredníctvom mobilného telefónu a systému SMS pre úhradu parkovného na území mesta Brezno
ZND-2024-501-000024
0,00 € Mediatex s.r.o. Technické služby Brezno
9. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
ZMOS-2024-206-000007
0,00 € Technické služby Brezno Miniatur golf, občianske združenie
8. Júl 2024
Poistná zmluva
9127004838
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Technické služby Brezno
4. Júl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
ZMOS-2024-206-000006
7 328,77 € DIAMOND trucks & bars, s.r.o. Technické služby Brezno
2. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000045
0,00 € Technické služby Brezno Štubniaková Kristína
2. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000046
0,00 € Technické služby Brezno Kvietková Drahomíra Ing.,PhD.,
2. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000047
0,00 € Technické služby Brezno Kaštan Bernard