Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
40/120-04/2023 K NR SR
Doplnená
45,00 € JUDr. Monika Jankovičová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/120-03/2023 K NR SR
Doplnená
45,00 € Ing. Eduard Hulík - ETERNITY Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/116-02/2023 K NR SR
66 750,00 € Silvia Hrubá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18. Január 2024
DOHODA O ÚHRADE NÁKLADOV SÚVISIACICH S PRACOVNOU CESTOU A REFUNDOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
5/2024 K NR SR
3 000,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, organizačný útvar: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18. Január 2024
DOHODA O ÚHRADE NÁKLADOV SÚVISIACICH S PRACOVNOU CESTOU A REFUNDOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6/2024 K NR SR
6 000,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, organizačný útvar: Stále zastúpenie SR v Bruseli Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/051-02/2023 K NR SR
Doplnená
64 350,00 € BAFON s.r.o., konateľ Mgr. Ondrej Bafia Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/084-03/2023 K NR SR
Doplnená
68 400,00 € Kristína Mlatecová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/084-02/2023 K NR SR
Doplnená
90 000,00 € Oliver Mašír Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/031-02/2023 K NR SR
54 000,00 € Bc. Simona Kopuncová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/133-02/2023 K NR SR
112 500,00 € Mgr. Karolína Lamačová Ducká Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/061-03/2023 K NR SR
54 945,00 € Martin Dančiak - ZiX Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/060-03/2023 K NR SR
13 500,00 € JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/027-03/2023 K NR SR
Doplnená
103 500,00 € Ing. Natália Pindrochová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/060-02/2023 K NR SR
22 275,00 € Mgr. Sára Fajmonová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/021-03/2023 K NR SR
45 945,00 € Mgr. doc. Martin Muránsky, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/072-03/2023 K NR SR
Doplnená
94 500,00 € Hladiny consulting s.r.o., konateľka Anežka Karľa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/147-03/2023 K NR SR
54 945,00 € Daniela Dolinská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/133-01/2023 K NR SR
13 500,00 € Mgr. Lukáš Koník Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/085-02/2023 K NR SR
Doplnená
22 500,00 € Bc. Nina Veľká Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/108-03/2023 K NR SR
Doplnená
68 400,00 € Patrik Čepela Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky