Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác a služieb
479/2023 K NR SR
38 871,60 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
155/2023 K NR SR
1 148 439,60 € ZSE Energia, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. November 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
456/2023 K NR SR
810 000,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/142-03/2023 K NR SR
Doplnená
45 000,00 € Bc. Samuel Halaj – HAL-NET Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/142-01/2023 K NR SR
Doplnená
58 500,00 € Tobiáš Longauer Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/142-02/2023 K NR SR
Doplnená
45 000,00 € Jakub Slašťan Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o nadštandardnom prístupe do distribučnej sústavy a nadštandardnej distribúcii
463/2023 K NR SR
54 109,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. December 2023
zmluva o vykonávaní pomocných prác
480/2023 K NR SR
54 441,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. December 2023
zmluva o vykonávaní pomocných prác
474/2023 K NR SR
44 012,80 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
Doplnená
0,00 € ZO SLOVES pri Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/116-01/2023 K NR SR
79 166,00 € Ivan Paška Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/091-02/2023 K NR SR
37 720,00 € Ecolegal s. r. o., konateľka JUDr. Zuzana stanová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/007-02/2023 K NR SR
Doplnená
32 200,00 € Mgr. Denisa Viňanská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/102-02/2023 K NR SR
Doplnená
74 566,00 € More Design s. r. o., konateľ Ing. arch. Martin Kossuth Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/014-02/2023
46 000,00 € Marek Nikmon Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/009-03/2023 K NR SR
46,00 € Natália Milanová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o ubytovaní poslanca NR SR
360/2023 K NR SR
0,00 € Vladimíra Marcinková, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
40/137-02/2023 K NR SR
56 166,00 € Martin Burgr Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/002-02/2023 K NR SR
32 200,00 € erjos s.r.o., Erika Orságová, konateľka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/089-02/2023 K NR SR
2 300,00 € Mgr. Lucia Francescato - PEAR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky