Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2011
Darovacia zmluva
124/2011 K NR SR
0,00 € Obec Roškovce Národná rada Slovenskej republiky
9. Január 2012
Zmluva o nájme
1/2012 K NR SR
0,00 € Veľvyslanectvo Izraela Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. Január 2012
Zmluva o výpožičke
2/2012 K NR SR
0,00 € Matica slovenská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. Január 2012
Kolektívna zmluva
2012
Doplnená
0,00 € Odborová organizácia pri Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Január 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2012 K NR SR
0,00 € MPS, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Január 2012
Zmluva o bezodplatnom prvode správy majetku štátu
136/2011 K NR SR
0,00 € SR- Ministerstvo vnútra SR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. Január 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
34/2010 K NR SR
Doplnená
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum Slovenské národné múzeum
27. Január 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní masérskych služieb
27/2010 K NR SR
0,00 € Peter Moravčík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Január 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní masérskych služieb
95/2008 K NR SR
0,00 € Zuzana Hrdličková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Január 2012
Memorandum o spolupráci
4/2012 K NR SR
0,00 € BSP Applications, spol. s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. Február 2012
Rámcová dohoda o zabezpečení dodávky čistiacich a hygienických potrieb
7/2012 K NR SR
0,00 € Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. Február 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/112/2010 K NR SR
0,00 € Ing. Timea Horosová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9. Február 2012
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2012 K NR SR
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Február 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/77/2010 K NR SR
0,00 € doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. Február 2012
Zmluva o nájme
6/2012 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Február 2012
Zmluva o dodávke plynu
80/2009 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. Február 2012
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
11/2012 K NR SR
0,00 € Garwan Consulting s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Február 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
14/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Február 2012
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
17/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. Marec 2012
Darovacia zmluva
140/2011 K NR SR
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky