Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/108-05/2023 K NR SR
58 800,00 € MUDr. Katarína Danterová, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
2. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/138-03/2023 K NR SR
21 000,00 € Mgr. Petra Obertová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/073-03/2023 K NR SR
42,00 € Adam Bajo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o servisnej podpore č. 24/2024 K NR SR
24/2024 K NR SR
8 112,00 € C E I T Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/058-03/2023 K NR SR
Doplnená
48 720,00 € Paulína Blahová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/028-03/2023 K NR SR
35 260,00 € Peter Filo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
39/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti SR
26. Marec 2024
Rámcová dohoda
46/2024 K NR SR
66 639,29 € POZANA MEAT s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Marec 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. M 0424-01/2024
48/2024 K NR SR
69 900,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/034-04/2023 K NR SR
51 282,00 € Juraj Richtárik Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/119-03/2023 K NR SR
Doplnená
147 882,00 € Jasis s.r.o., Mgr. Jana Špilárová, konateľka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/143-03/2023 K NR SR
52 503,00 € Kobela Think&Comm s.r.o., Jakub Kobela, konateľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19. Marec 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
37/2024 K NR SR
12 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, organizačný útvar Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18. Marec 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
27/2024 K NR SR
14 500,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, organizačný útvar Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18. Marec 2024
Rámcová dohoda
42/2024 K NR SR
68 630,96 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
14. Marec 2024
Zmluva o nájme
41/2024 K NR SR
2 800,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.
13. Marec 2024
Dohoda o zániku Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/2021 K NR SR
23/2024 K NR SR
0,00 € ARGEMATIC spol. s r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. Marec 2024
Dohoda o splátkach platenia pohľadávky štátu
38/2024 K NR SR
3 670,69 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Gergő Holényi
13. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/007-03/2023 K NR SR
Doplnená
43 000,00 € Ing. Jaroslav Kuzma Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. Marec 2024
Zmluva o nájme
29/2024 K NR SR
15 700,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Slovenský futbalový zväz