Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/053-02/2023 K NR SR
48 840,00 € Andrej Schulcz Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Jún 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet
105/2024 K NR SR
9 999,00 € VÚB, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Jún 2024
Zmluva o nájme
72/2024 K NR SR
10 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní monitoringu
97/2024 K NR SR
10 800,00 € Mediaboard Slovakia s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/050-03/2023 K NR SR
103 440,00 € Budwin s.r.o., JUDr. Zuzana Budská, konateľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/107-03/2023 K NR SR
4 000,00 € Šimon Mendel Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31. Máj 2024
Zmluva o nájme
80/2024 K NR SR
2 700,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Švajčiarske veľvyslanectvo
31. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/032-03/2023 K NR SR
40,00 € JUDr. Martin Toman Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
110/2024 K NR SR
42 920,00 € EU Consulting GROUP, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Máj 2024
Zmluva o nájme
112/2024 K NR SR
11 400,00 € Komárňanský okrášľovací spolok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme č. 107/2024 K NR SR
107/2024 K NR SR
5 200,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Brand Slovensko, občianske združenie
27. Máj 2024
Zmluva o nájme
81/2024 K NR SR
6 360,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ordr s. r. o.
27. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
100/2024 K NR SR
Doplnená
880,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/036-06/2023 K NR SR
16 400,00 € twobrothers s.r.o., konateľ Peter Višňovský Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Poistná zmluva - poistenie medzinárodnej prepravy
109/2024 K NR SR
200,00 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23. Máj 2024
Zmluva o nájme č. 89/2024 K NR SR
89/2024 K NR SR
0,00 € HAPPY PEOPLE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/090-03/2023 K NR SR
61 336,00 € Bc. Mgr. JUDr. Naďa Lorencová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/037-03/2023 K NR SR
32 800,00 € JUDr. Martin Hudák, advokát Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/063-05/02023 K NR SR
16 400,00 € Ing. Peter Komínek, s. .r. o. , konateľ Ing. Peter Komínek Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
14. Máj 2024
Dohoda o splátkach platenia pohľadávky štátu
69/2024 K NR SR
2 523,55 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Petra Svobodová