Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Rámcová dohoda o kontrole a servise
74/2024 K NR SR
1 799 804,71 € SecuriLas, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Máj 2024
Zmluva o nájme
64/2024 K NR SR
9 900,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky CREATIVE PRO a.s.
3. Máj 2024
Zmluva o nájme
73/2024 K NR SR
1 800,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Sloboda a solidarita
3. Máj 2024
Zmluva o nájme
78/2024 K NR SR
1 800,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Slovenská debatná asociácia
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/071-05/2023 K NR SR
21 000,00 € THERAMEDIK s. r. o., konateľka PhDr. Lucia Mrázková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/029-03/2023 K NR SR
45 100,00 € Mosaic Communications s. r. o., konateľ Alexej Dobroľubov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/029-04/2023 K NR SR
45 100,00 € Ľubomíra Miklovičová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/072-05/2023 K NR SR
65 600,00 € Veronika Šifrová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/113-03/2023 K NR SR
41,00 € David Kapusta Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/111-02/2023 K NR SR
41,00 € Matúš Hlocký Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
71/2024 K NR SR
800,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
26. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
65/2024 K NR SR
8 500,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Slovenská republika - Úrad vlády Slovenskej republiky
26. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/090-01/2023 K NR SR
50 400,00 € Jozef Vajdiar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
61/2024 K NR SR
3 934,70 € WASCO - družstvo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo
66/2024 K NR SR
35 811,60 € Prostav RH, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/085-03/2023 K NR SR
161 700,00 € Contre s. r. o., konateľ Mgr. Michal Moško Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/077-03/2023 K NR SR
23 100,00 € Róbert Szilva – BMW KLINIKA KN Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca NR SR
59/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky PaedDr. Dávid Demečko, PhD., poslanec NR SR
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca NR SR
62/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Andrea Szabóová, poslankyňa NR SR
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/063-04/2023 K NR SR
Doplnená
92 400,00 € Mgr. Miroslav Staník Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky