Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/085-03/2023 K NR SR
161 700,00 € Contre s. r. o., konateľ Mgr. Michal Moško Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/077-03/2023 K NR SR
23 100,00 € Róbert Szilva – BMW KLINIKA KN Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca NR SR
59/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky PaedDr. Dávid Demečko, PhD., poslanec NR SR
22. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca NR SR
62/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Andrea Szabóová, poslankyňa NR SR
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/063-04/2023 K NR SR
Doplnená
92 400,00 € Mgr. Miroslav Staník Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18. Apríl 2024
Darovacia zmluva
26/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Mesto Nové Zámky
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme
60/2024 K NR SR
5 200,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/133-03/2023 K NR SR
Doplnená
28 140,00 € NILIS s.r.o., konateľka Ing. Nikola Valachová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca NR SR
58/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky PaedDr. Dávid Demečko, PhD., poslanec NR SR
12. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/136-03/2023 K NR SR
12 600,00 € VAJA s.r.o., Mgr. Kristína Lešková, konateľka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Dohoda o splátkach platenia pohľadávky štátu
45/2024 K NR SR
3 818,72 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. et Mgr. Roman Krpelan
5. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/015-03/2023 K NR SR
49 518,00 € Roman Humaj Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
55/2024 K NR SR
6 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/036-05/2023 K NR SR
0,00 € Mgr. Ing. Peter Brozman Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme
54/2024 K NR SR
1 320,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky FASHION HOUSE s.r.o.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda
51/2024 K NR SR
42 854,07 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Marec 2024
Zmluva o servisnej podpore IS AOTS
36/2024 K NR SR
49 056,00 € Nuaktiv s. r. o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. Apríl 2024
Dohoda o zániku Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 352/2020 K NR SR
53/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky DAVITAL, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/052-02/2023 K NR SR
42,00 € David Csabay Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Darovacia zmluva
50/2024 K NR SR
0,00 € Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky