Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/108-04/2023 K NR SR
Doplnená
77 400,00 € Ing. Petra Kalivoda Punová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/047-03/2023 K NR SR
Doplnená
98 900,00 € Tomáš Krjak Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/109-04/2023 K NR SR
52 503,00 € JRcom s.r.o., konateľ Jerguš Ridzoň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/091-03/2023 K NR SR
Doplnená
81 700,00 € Mgr. Pavol Krajči Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
21/2024 K NR SR
9 999,00 € Zuzana Zlochová, masáže Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/123-03/2023 K NR SR
Doplnená
69 531,00 € Alena Novotná Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
28. Február 2024
Dohoda o splátkach platenia pohľadávky štátu č. 28/2024 K NR SR
28/2024 K NR SR
24 346,66 € NOLIS, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/036-04/2023 K NR SR
Doplnená
22 000,00 € Denisa Holečková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služby
3/2024 K NR SR
893,67 € OLO, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
12/2024 K NR SR
0,00 € Slovenské národné múzeum v Bratislave Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Február 2024
Kúpna zmluva
10/2024 K NR SR
42 860,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky CITY GASTRO s. r. o.
21. Február 2024
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca NR SR
17/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Richard Glück , poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
16. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/012-02/2023 K NR SR
Doplnená
154 924,00 € mediacheck system s.r.o., Dipl.- Ing. Zuzana Škopcová, konateľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19. Február 2024
Zmluva o nájme
11/2024 K NR SR
1 800,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Veľvyslanectvo Írska
19. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/036-03/2023 K NR SR
75 900,00 € Richard Vaško B.A. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/071-04/2023 K NR SR
44 000,00 € Eva Dew Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
13/2024 K NR SR
0,00 € Slovenská republika zastúpená Spojenou školou Pezinok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca NR SR
15/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Richard Glück, poslanec NR SR
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca NR SR
14/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Richarťd Dubovický, MBA, poslanec NR SR
15. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/018-02/2023 K NR SR
88 000,00 € Andrea Nina Gašparovičová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky