Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/003-01/2023 K NR SR
Doplnená
115 966,00 € Andrej Štefanka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/119-02/2023 K NR SR
161 966,00 € JUDr. PhDr. Peter Švider LL.M Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o ubytovaní poslanca NR SR
424/2023
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Július Jakab, poslanec NR SR
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca NR SR
431/2023 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Mego, poslanec NR SR
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca NR SR
433/2023 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky PaedDr. Jozef Cech
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca NR SR
434/2023 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. et Mgr. Miroslav Čellár, PhD.
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca NR SR
421/2023 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Veronika Šrobová
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania asistenta poslanca NR SR
420/2023 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Darina Luščíková, PhD., poslankyňa NR SR
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca NR SR
422/2023 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky PaedDr. Viera Kalmárová, poslankyňa NR SR
12. December 2023
Zmluva o ubytovaní poslanca NR SR
363/2023 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Peter Náhlik, poslanec NR SR
12. December 2023
DOHODA O ÚHRADE NÁKLADOV SÚVISIACICH S PRACOVNOU CESTOU A REFUNDOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
483/2023 K NR SR
3 000,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky organizačný útvar: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/007-01/2023 K NR SR
Doplnená
46 000,00 € JLD, s.r.o., Juraj Drál - konateľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/050-01/2023 K NR SR
Doplnená
161 920,00 € GALEA Iuris, s.r.o., JUDr. Zuzana Budská, konateľka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/146-02/2023 K NR SR
Doplnená
125 166,00 € Peter Likér Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/045-03/2023 K NR SR
Doplnená
16 100,00 € Gregor Valentovič Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
460/2023 K NR SR
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/055-02/2023 K NR SR
Doplnená
81 880,00 € LAD international company s.r.o., konateľ Peter Strelec Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/092-03/2023 K NR SR
Doplnená
23 000,00 € Peter Hajdú Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. December 2023
Zmluva o nájme
473/2023 K NR SR
10 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/072-02/2023 K NR SR
Doplnená
9 200,00 € Ing. arch. Martin Baloga Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky