Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
September
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZVS00000811474
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kysak
10.
September
2022
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní č. VO-092022
VO-092022
350,00 € 29 Teaam s.r.o. Obec Kysak
9.
September
2022
Poistná zmluva číslo: 9127004307 Dodatok č.2
9127004307 - Dodatok č.2
2 175,56 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Kysak
24.
August
2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 474/2022
600,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
24.
August
2022
DODATOK 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 1.1.2009
DODATOK 2/2022
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
15.
August
2022
Zmluva o pripojení
24ZVS0000811474A
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
21.
Júl
2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
470/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kysak
6.
Júl
2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-648/2022
KRHZ-KE-VO-648/2022
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
1.
Jún
2022
ZMLUVA O DIELO
467/2022
15 713,82 € Oklandia, s.r.o Obec Kysak
1.
Jún
2022
DOHODA 22/41/054/312
22/41/054/312
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
25.
Máj
2022
Poistná zmluva číslo: 9127004307
9127004307
1 165,78 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Kysak
18.
Máj
2022
Dodatok č. 2 Ku Kúpnej zmluve číslo 401 zo dňa 15.3.2021
Dodatok č. 2 Ku Kúpnej zmluve číslo 401
0,00 € KP plus, s.r.o. Obec Kysak
17.
Máj
2022
Zmluva o dielo č. 0689/VSD/2022
0689/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
17.
Máj
2022
Zmluva č. 322 0650
3220650
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kysak
24.
Marec
2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J953-222-13
397/2022
177 935,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kysak
9.
December
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91417/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
19.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-341/2021
KRHZ-KE-VO-341/2021
110 041,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
29.
Január
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001458-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001458-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
4.
December
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-703/2020
KRHZ-KE-VO-703/2020
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
8.
Apríl
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
80447/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
1 2 3 »