Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
564/2024
5 500,00 € Jozef Gall Obec Kysak
12. Február 2024
Zmluva č.346/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
346/2023
1 200,00 € OZ Živá reťaz Obec Kysak
12. Február 2024
Zmluva č. 377/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
377/2023
231,00 € Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie Obec Kysak
7. Február 2024
1 Kúpna zmluva
0039/VSD/2024
1,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
6. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/01928/001
403,20 € SOZA Obec Kysak
5. Február 2024
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb
559/2024
900,00 € Vaščák Vladimír, Ing. Obec Kysak
24. Január 2024
Zmluva na dodanie tovaru a montážnych prác č. 558/2024
558/2024
24 116,70 € Martin Sedlák MASED Obec Kysak
23. Január 2024
Zmluva č. 294/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
294/2023
1 200,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Obišovce Obec Kysak
17. Január 2024
Zmluva č. 380/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
380/2023
15 000,00 € Futbalový klub, n.o. Obec Kysak
17. Január 2024
Zmluva č. 369/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
369/2023
5 000,00 € Klub orientačného behu, o.z. Kysak Obec Kysak
17. Január 2024
Zmluva č. 554/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
554/2024
1 200,00 € PATRIA n.o. Obec Kysak
12. Január 2024
Zmluva č. 552/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
552/2024
1 200,00 € Gabriela, n.o. Obec Kysak
8. Január 2024
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
1/2024
107,55 € Obec Čaňa Obec Kysak
27. December 2023
DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
DODATOK 1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
27. December 2023
Zmluva č. 357/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
357/2023
492,91 € Mesto Košice Obec Kysak
8. December 2023
Zmluva č. 315/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
343/2023
0,00 € Obec Veľká Lodina Obec Kysak
27. November 2023
ZMLUVA o postúpení práv a povinností stavebníka
761/77/2023/IÚ
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kysak
20. November 2023
Zmluva č. 345/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
345/2023
1 435,06 € Obec Obišovce Obec Kysak
20. November 2023
Zmluva č. 347/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
347/2023
65,12 € Obec Ličartovce Obec Kysak
20. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
758/69/2023/závod KE
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kysak