Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
80447/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
26. Marec 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
73589/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
26. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003005 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-003005
23 733,07 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
6. September 2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
69192/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
31. Júl 2018
zmluva o budúcej zmluve na VB
830 259 002-1-2018
2 270,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Kysak
26. Február 2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64027/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
17. Január 2018
Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-KE-569/2017
KRHZ-KE-569/2017
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
27. Jún 2017
Zmluva o dielo č. R_84/2017
IVES_ZM_R-84-2017_2017
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Kysak
11. Apríl 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
57702/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
7. Apríl 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
57137/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
24. Marec 2017
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Kysak
00136/2017-UVOP-U00005/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Kysak
9. Január 2017
Kúpna zmluva
Z2017418_Z
6 476,73 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Obec Kysak
18. August 2016
Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-KE-497/2016
KRHZ-KE-497/2016
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
23. Február 2016
zmluva o budúcej zmluve na VB
830259262-1-2016
2 270,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Kysak
21. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016529_Z
5 621,07 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Obec Kysak
11. Január 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-950/2015
KRHZ-KE-950/2015
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
10. November 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1190/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Kysak
18. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20154541_Z
4 270,43 € VAŠA Slovensko, s. r. o. Obec Kysak
8. Júl 2014
Zmluva o účasti na projekte č. 30193/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
30193/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Kysak
23. Apríl 2014
Darovacia zmluva - ZT II, sk. 3 - ostatná pásová a kolesová technika
2014/803-HM
19 398,20 € Agentúra správy majetku Obec Kysak