Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2024
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 105/2024
ND 105/2024
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Kysak
1. Júl 2024
Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2024/0373
SC2024/0373
20 310,99 € MET Slovakia, a.s. Obec Kysak
10. Jún 2024
ZMLUVA č. 34/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
34/2024/2337
936,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
10. Jún 2024
Zmluva o materiálovom zhodnocovaní odpadových pneumatík
574/2024
1 554,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Kysak
15. Apríl 2024
HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 102 – krátkodobé – jednorazové (dospelí
11-14670
18,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kysak
10. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO 2024/4
2024/4
1 199,00 € Kosenie Prešov II s.r.o. Obec Kysak
10. Apríl 2024
Dodatok č. 7 ku Kúpnej zmluve č. Z2017418_Z
Dodatok č. 8 ku Kúpnej zmluve č. Z2017418_Z
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Kysak
10. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti k stavbe „IBV Kysak Skalica 38"
570/2024
44 640,00 € AQUART s.r.o. Obec Kysak
25. Marec 2024
DOHODA č. 24/41/054/37 zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
24/41/054/37
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
25. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
569/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Kysak
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 0677
324 0677
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kysak
19. Marec 2024
Zmluva č. 565/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby
565/2024
2 000,00 € St. Martin n.o. Obec Kysak
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke projektovej dokumentácie
131/7/2024/IÚ
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kysak
15. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
564/2024
5 500,00 € Jozef Gall Obec Kysak
12. Február 2024
Zmluva č.346/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
346/2023
1 200,00 € OZ Živá reťaz Obec Kysak
12. Február 2024
Zmluva č. 377/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
377/2023
231,00 € Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie Obec Kysak
7. Február 2024
1 Kúpna zmluva
0039/VSD/2024
1,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
6. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/01928/001
403,20 € SOZA Obec Kysak
5. Február 2024
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb
559/2024
900,00 € Vaščák Vladimír, Ing. Obec Kysak
24. Január 2024
Zmluva na dodanie tovaru a montážnych prác č. 558/2024
558/2024
24 116,70 € Martin Sedlák MASED Obec Kysak