Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 56/2022
0,00 € MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD. Obec Kysak
21. November 2022
Zmluva o dodávke plynu
5100002098
100 946,04 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Kysak
3. November 2022
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE č. 30-000015348PO2008 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30-000015348PO2008
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kysak
3. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-KE-VO-431/2022
KRHZ-KE-VO-431/2022
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
24. Október 2022
HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 102 – krátkodobé – jednorazové (dospelí)
11-13806
32,40 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kysak
24. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. VO/27/03/2022/PL
VO/27/03/2022/PL
200,00 € Komunál – Servis, s.r.o. Obec Kysak
24. Október 2022
DOHODA č. 22/41/010/68
22/41/010/68
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
20. Október 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-KE-VO-431/2022
KRHZ-KE-VO-431/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
18. Október 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
24ZVS0000811964U
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
18. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZVS0000811964UKLASIKMINI
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kysak
29. September 2022
Zmluva o prevode nehnuteľností
29092022
Doplnená
7 100,00 € Rusnák Peter Obec Kysak
28. September 2022
Zmluva o dielo č. 260/2022
260/2022
8 579,30 € Legáth Jozef Obec Kysak
23. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZVS00000811474
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kysak
10. September 2022
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní č. VO-092022
VO-092022
350,00 € 29 Teaam s.r.o. Obec Kysak
9. September 2022
Poistná zmluva číslo: 9127004307 Dodatok č.2
9127004307 - Dodatok č.2
2 175,56 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Kysak
24. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 474/2022
600,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
24. August 2022
DODATOK 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 1.1.2009
DODATOK 2/2022
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
15. August 2022
Zmluva o pripojení
24ZVS0000811474A
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
21. Júl 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
470/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kysak
6. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-648/2022
KRHZ-KE-VO-648/2022
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak