Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
0,00 € EKOCHARITA TATRY občianske združenie Obec Kysak
18. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO 2023/4
ZMLUVA O DIELO 2023/4
1 090,00 € Kosenie Prešov II s.r.o. Obec Kysak
6. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
755718
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
4. Apríl 2023
Zmluva č. 303/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
303/2022
319,15 € MESTO KOŠICE Obec Kysak
30. Marec 2023
Zmluva č. 315/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
315/2022
450,00 € Obec Veľká Lodina Obec Kysak
29. Marec 2023
Poistná zmluva číslo: 9127004307 Dodatok č. 3
Poistná zmluva číslo: 9127004307 Dodatok č. 3
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Kysak
28. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 23.10.2003
Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 23.10.2003
3 762,52 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Obec Kysak
22. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č.5 k zmluve zo dňa 27.6.2016
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Kysak
20. Február 2023
Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 27.05.2021
Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 27.05.2021
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2014
300,00 € MediSon, s.r.o. Obec Kysak
2. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
30/2/2023/ÚP
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Obec Kysak
20. Január 2023
Dodatok č. 7 ku Kúpnej zmluve č. Z2017418_Z
Dodatok č. 7 ku Kúpnej zmluve č. Z2017418_Z
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o., Obec Kysak
17. Január 2023
HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 102 – krátkodobé – jednorazové (dospelí)
11-14174
9,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kysak
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb.
505/2023
850,00 € Vaščák Vladimír, Ing. Obec Kysak
9. Január 2023
Dodatok č. 6 ku Kúpnej zmluve č. Z2017418_Z
Z2017418_Z
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o., Obec Kysak
3. Január 2023
Zmluva č. 291/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
291/2022
103,05 € Obec Čaňa Obec Kysak
22. December 2022
DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 1.1.2009
DODATOK 1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
22. December 2022
Dohoda 22/41/054/889
22/41/054/889
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
21. December 2022
Zmluva č. 325/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
325/2022
747,00 € Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie Obec Kysak
21. December 2022
Zmluva č. 319/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
319/2022
1 200,00 € OZ Živá reťaz Obec Kysak