Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Zmluva č. 369/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
369/2023
5 000,00 € Klub orientačného behu, o.z. Kysak Obec Kysak
17. Január 2024
Zmluva č. 554/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
554/2024
1 200,00 € PATRIA n.o. Obec Kysak
12. Január 2024
Zmluva č. 552/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
552/2024
1 200,00 € Gabriela, n.o. Obec Kysak
8. Január 2024
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
1/2024
107,55 € Obec Čaňa Obec Kysak
27. December 2023
DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
DODATOK 1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
27. December 2023
Zmluva č. 357/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
357/2023
492,91 € Mesto Košice Obec Kysak
8. December 2023
Zmluva č. 315/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
343/2023
0,00 € Obec Veľká Lodina Obec Kysak
27. November 2023
ZMLUVA o postúpení práv a povinností stavebníka
761/77/2023/IÚ
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kysak
20. November 2023
Zmluva č. 345/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
345/2023
1 435,06 € Obec Obišovce Obec Kysak
20. November 2023
Zmluva č. 347/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
347/2023
65,12 € Obec Ličartovce Obec Kysak
20. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
758/69/2023/závod KE
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kysak
14. November 2023
D O H O D A č. 23/41/010/78
23/41/010/78
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
13. November 2023
Zmluva o dielo
543/2023
7 680,00 € KONTX s. r. o. Obec Kysak
2. November 2023
POISTNÁ ZMLUVA
11-14582
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kysak
2. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 540/2023
540/2023
0,00 € Obec Kysak oprávnený a Obec Kysak, Peter M., Drahoslava M. povinní Obec Kysak
27. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č. 338/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č. 338/2022
1 500,00 € Futbalový klub, n.o. Obec Kysak
18. Október 2023
D O H O D A č. 23/41/854/2164
23/41/854/2164
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
18. Október 2023
Zmluva o dielo 539/2023
539/2023
580,00 € PROROZVOJ, s. r. o. Obec Kysak
20. September 2023
Darovacia zmluva
537/2023
0,00 € Mižišin Ján Obec Kysak
6. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCW7 -91-108
2861/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kysak