Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva č. 309/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
309/2022
1 200,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Obišovce Obec Kysak
20. December 2022
Zmluva č. 338/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
338/2022
13 500,00 € Futbalový klub, n.o. Obec Kysak
20. December 2022
Zmluva č. 337/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
337/2022
4 000,00 € Klub orientačného behu, o.z. Kysak Obec Kysak
20. December 2022
Zmluva č. 285/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
285/2021
5 650,00 € Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie Obec Kysak
15. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0321
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS Obec Kysak
9. December 2022
ZMLUVA O DIELO č. 01/12/2022
01/12/2022
42 734,86 € SIBAZ, spol. s r.o. Obec Kysak
7. December 2022
MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD.
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
0,00 € MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD. Obec Kysak
7. December 2022
Zmluva č. 314/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
314/2022
0,00 € Obec Obišovce Obec Kysak
7. December 2022
D O H O D A č. 22/41/012/84 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
DOHODA č. 22/41/012/84
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
7. December 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 56/2022
0,00 € MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD. Obec Kysak
21. November 2022
Zmluva o dodávke plynu
5100002098
100 946,04 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Kysak
3. November 2022
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE č. 30-000015348PO2008 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30-000015348PO2008
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kysak
3. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-KE-VO-431/2022
KRHZ-KE-VO-431/2022
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
24. Október 2022
HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 102 – krátkodobé – jednorazové (dospelí)
11-13806
32,40 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kysak
24. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. VO/27/03/2022/PL
VO/27/03/2022/PL
200,00 € Komunál – Servis, s.r.o. Obec Kysak
24. Október 2022
DOHODA č. 22/41/010/68
22/41/010/68
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
20. Október 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-KE-VO-431/2022
KRHZ-KE-VO-431/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kysak
18. Október 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
24ZVS0000811964U
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
18. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZVS0000811964UKLASIKMINI
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kysak
29. September 2022
Zmluva o prevode nehnuteľností
29092022
Doplnená
7 100,00 € Rusnák Peter Obec Kysak