Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2014
300,00 € MediSon, s.r.o. Obec Kysak
2. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
30/2/2023/ÚP
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Obec Kysak
20. Január 2023
Dodatok č. 7 ku Kúpnej zmluve č. Z2017418_Z
Dodatok č. 7 ku Kúpnej zmluve č. Z2017418_Z
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o., Obec Kysak
17. Január 2023
HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 102 – krátkodobé – jednorazové (dospelí)
11-14174
9,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kysak
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb.
505/2023
850,00 € Vaščák Vladimír, Ing. Obec Kysak
9. Január 2023
Dodatok č. 6 ku Kúpnej zmluve č. Z2017418_Z
Z2017418_Z
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o., Obec Kysak
3. Január 2023
Zmluva č. 291/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
291/2022
103,05 € Obec Čaňa Obec Kysak
22. December 2022
DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 1.1.2009
DODATOK 1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
22. December 2022
Dohoda 22/41/054/889
22/41/054/889
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
21. December 2022
Zmluva č. 325/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
325/2022
747,00 € Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie Obec Kysak
21. December 2022
Zmluva č. 319/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
319/2022
1 200,00 € OZ Živá reťaz Obec Kysak
20. December 2022
Zmluva č. 309/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
309/2022
1 200,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Obišovce Obec Kysak
20. December 2022
Zmluva č. 338/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
338/2022
13 500,00 € Futbalový klub, n.o. Obec Kysak
20. December 2022
Zmluva č. 337/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
337/2022
4 000,00 € Klub orientačného behu, o.z. Kysak Obec Kysak
20. December 2022
Zmluva č. 285/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
285/2021
5 650,00 € Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie Obec Kysak
15. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0321
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS Obec Kysak
9. December 2022
ZMLUVA O DIELO č. 01/12/2022
01/12/2022
42 734,86 € SIBAZ, spol. s r.o. Obec Kysak
7. December 2022
MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD.
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
0,00 € MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD. Obec Kysak
7. December 2022
Zmluva č. 314/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
314/2022
0,00 € Obec Obišovce Obec Kysak
7. December 2022
D O H O D A č. 22/41/012/84 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
DOHODA č. 22/41/012/84
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak