Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Darovacia zmluva
537/2023
0,00 € Mižišin Ján Obec Kysak
6. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCW7 -91-108
2861/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kysak
28. August 2023
Hromadná licenčná zmluva s autorským zväzom SOZA
533/202
0,00 € SOZA Obec Kysak
24. August 2023
Darovacia zmluva
535/2023
500,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kysak
21. August 2023
Dodatok č.1/2023 k zmluve o dielo zo dňa 3.7.2023
Dodatok č. 1/2023
26 002,50 € Jozef Fejerčák - FEJPOL Obec Kysak
7. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DCW7-91-108
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kysak
18. Júl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
531
20,00 € Košice Región Turizmus Obec Kysak
12. Júl 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
5100000163
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kysak
11. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2023
0,00 € Ján Mižišin Obec Kysak
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
528/2023
23 513,91 € Jozef Fejerčák - FEJPOL Obec Kysak
8. Jún 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 16.12.2021
DODATOK č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 16.12.202
2,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Kysak
6. Jún 2023
ZMLUVA č. 323 0672 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
ZMLUVA č. 323 0672
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kysak
5. Jún 2023
Zmluva č. 522/2023 - zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 a ods. 2, písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
522/2023
690,00 € PATRIA n.o. Obec Kysak
1. Jún 2023
DODATOK č. 1 k dohode číslo 22/41/054/889 zo dňa 20.12.2022
22/41/054/889
0,00 € Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
1. Jún 2023
HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 102 – krátkodobé – jednorazové (dospelí)
11-14393
10,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kysak
23. Máj 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J953-222-13 zo dňa 07.11.2019
1243/2023
177 935,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kysak
23. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J953-222-13 zo dňa 07.11.2019
IROP-Z-302021J953-222-13
177 935,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kysak
19. Máj 2023
DOHODA číslo: 23/41/054/1319 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/1319
342,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
10. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
51,45 € M&M Brothers, s.r.o. Obec Kysak
27. Apríl 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102088/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak