Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
8007570424
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Bystrany
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
x/2024
0,00 € KB Invest s.r.o. Obec Bystrany
16. Máj 2024
Rámcová zmluva na komplexné poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania
17/04/2024
0,00 € MP Profit VO, s.r.o. Obec Bystrany
16. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní školenia zo dňa 26.02.2024
15/04/2024
0,00 € fyzická osoba Ing. Ján Olekšák Obec Bystrany
7. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o nájme priestorov
07052024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Bystrany
5. Apríl 2024
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občiankeho zákonníka
3240754
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bystrany
25. Marec 2024
Zmluva o dielo - PD - výstavba nového pavilónu MŠ v ZŠ s napojením na jedáleň ZŠ
20022024
0,00 € Rameseum SK, s.r.o Obec Bystrany
22. Marec 2024
Zmluva - ENVI-PAK
VMI1412202302
0,00 € ENVI - PSK, a.s. Obec Bystrany
19. Marec 2024
Zmluva o dielo na veritifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorína
19032024
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bystrany
14. Marec 2024
Kúpna zmluva - kamenivo
22400026
0,00 € Kameňolom Olcnava, KSR s.r.o. Obec Bystrany
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIW4 s názvom: MOaPS v obci Bystrany
104/2024
488 606,98 € Úrad vlády SR Obec Bystrany
26. Február 2024
Zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy ZŠ
001/2024
0,00 € Natalia Dunková Obec Bystrany
26. Február 2024
Zmluva o vykonaní školenia
26022024
0,00 € Ing. Ján Olekšák Obec Bystrany
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci
PF/36/2024/52
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Obec Bystrany
2. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD a.s.,
02022024
0,00 € VSD a.s., Obec Bystrany
18. Január 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
1/2024
1 557 996,00 € Úrad vlády SR Obec Bystrany
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb - úradovňa plus s.r.o.
05012024
0,00 € Úradovňa plus, s.r.o. Obec Bystrany
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
12012024
0,00 € CVČ Obec Bystrany
10. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností č. 12024
1/2024
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu Milan Žiga, Nataša Žigová
09012024
0,00 € Milan Žiga, Nataša Žigová Obec Bystrany