Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o vykonaní školenia
26022024
0,00 € Ing. Ján Olekšák Obec Bystrany
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci
PF/36/2024/52
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Obec Bystrany
2. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD a.s.,
02022024
0,00 € VSD a.s., Obec Bystrany
18. Január 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
1/2024
1 557 996,00 € Úrad vlády SR Obec Bystrany
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb - úradovňa plus s.r.o.
05012024
0,00 € Úradovňa plus, s.r.o. Obec Bystrany
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
12012024
0,00 € CVČ Obec Bystrany
10. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností č. 12024
1/2024
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu Milan Žiga, Nataša Žigová
09012024
0,00 € Milan Žiga, Nataša Žigová Obec Bystrany
5. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2024/KE1001
0,00 € ESPIK GROUP s.r.o. Obec Bystrany
5. Január 2024
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vypraných zložiek komunálnych odpadov
BIO2024/KE1001
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Bystrany
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
1/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
31. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
30122023
0,00 € PEMI trade sk, s. r. o. Obec Bystrany
29. December 2023
Zmluva o bežnom účte
28122023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Bystrany
29. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb
15122023
0,00 € Úradovňa plus, s. r. o. Obec Bystrany
14. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č.0127-PRB-2020 MD SR
3 - 0127-PRB/2020
0,00 € Ministerstvo dopravy SR Obec Bystrany
14. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0126-PRB/2020
3 - 0126-PRB/2020
0,00 € Ministerstvo dopravy SR Obec Bystrany
12. December 2023
Zmluva o dielo - PD ZŠ
12122023
0,00 € Rameseum SK, s.r.o Obec Bystrany
8. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-183/2023
KRHZ-KE-VO-183/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bystrany
7. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
RZ-VSN0907201504
0,00 € ENVI - PAK, a. s. Obec Bystrany
7. December 2023
Moje auto - návrh flotilovej poistnej zmluvy
8880210888
0,00 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Bystrany