Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - ex. VO, Rekonštrukcia KD
07122022
0,00 € Ultima Ratio,s.r.o. Obec Bystrany
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - ex. VO, ZŠ-pavilón, jedáleň,kuchyňa
071222
0,00 € Ultima Ratio,s.r.o. Obec Bystrany
7. December 2022
Poistná zmluva vozidlo
8712331865
0,00 € UNIQA poišťovna, a.s. Obec Bystrany
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb -PD- ČOV
24112022
0,00 € PRESTA spol. s.r.o. Obec Bystrany
25. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
587/2022
29 180,66 € Úrad vlády SR Obec Bystrany
23. November 2022
Zmluva o dielo - St.dozor - cesta
23112022
0,00 € Ing. Anton Merjavý Obec Bystrany
23. November 2022
Zmluva o dielo- St.dozor-vodovod
231120221
0,00 € Ing. Anton Merjavý Obec Bystrany
22. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - ex. VO,soc.byty,
20112022
0,00 € Ultima Ratio,s.r.o. Obec Bystrany
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Ultima Ratio s.r.o.
09112022
0,00 € Ultima Ratio,s.r.o. Obec Bystrany
8. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
2. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
18082022
0,00 € Ing. Vladimír Vaščák Obec Bystrany
28. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 2-2022
1-2022
0,00 € OZ lepší život pre Rómov Obec Bystrany
28. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 3/2012-POH
6
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
28. Október 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 1/2022
1
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
28. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
5
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
24. Október 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-301/2022
KRHZ-KE-VO-301/2022
45 445,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bystrany
3. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
01102022
0,00 € Monika Šandorová Obec Bystrany
3. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
01082022
0,00 € Milan Žiga, Nataša Žigová Obec Bystrany
27. September 2022
Zmluva o pripojení VSD
24ZVS0000816078U
0,00 € VSD a.s. Obec Bystrany
20. September 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
394/2022
47 780,00 € Úrad vlády SR Obec Bystrany