Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č.0127-PRB-2020 MD SR
2/0127-PRB-2020
0,00 € Ministerstvo dopravy SR Obec Bystrany
17. Február 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a právnom zastupovaní
17022023
0,00 € JUDr. Ján Slovinský Obec Bystrany
14. Február 2023
Zmluva o nájme bytu - F. Horávth, P. Horváthová
01022023
0,00 € František Horváth, Petra Horváthová Obec Bystrany
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - ex. VO, Zlepšenie tech. vybavenosti pre MRK
08022023
0,00 € Ultima Ratio,s.r.o. Obec Bystrany
8. Február 2023
Dodatok č. 2 TOPSET Solutions s.r.o.
2
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bystrany
30. Január 2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov na CUET
2023051
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Bystrany
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb O2
29122022
0,00 € O2 SLovakia, s.r.o. Obec Bystrany
25. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
16012023
0,00 € ASFALT Spiš s.r.o. Obec Bystrany
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
11012023
0,00 € O2 SLovakia, s.r.o. Obec Bystrany
25. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 12023
1/2023
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2014 - ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
11. Január 2023
Dodatok č. 6 2023 k Zmluve o poskytnutí služieb - Ekover s.r.o.
0601012023
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
11. Január 2023
Zmluva o dodávke obedových balíčkov pre ZŠ
01012023
0,00 € JM - Green s.r.o. Obec Bystrany
4. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1.2020 - Real Invest SK ŽIlina s.r.o.
4
0,00 € Real Invest SK Žilina s.r.o. Obec Bystrany
28. December 2022
Dodatok č 3 k zmluve o úvere
000581/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Obec Bystrany
28. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS
ZLP.VT-2021-0055
0,00 € DataCentrum - DEUS Obec Bystrany
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
15122022/2
0,00 € JUDR. Marián Rušin, PhD., advokát Obec Bystrany
9. December 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti- soc.byty
28112022
0,00 € W-ecopower, s.r.o. Obec Bystrany