Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409042893
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Bystrany
1. December 2023
Kúpna zmluva - auto Peugeot
24112023
0,00 € Dual stav invest, s. r. o. Obec Bystrany
23. November 2023
Zmluva o grantovom účte - Prima banka
23112023
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Bystrany
13. November 2023
Dohoda č. 23.44.010.30 - ÚPSVR SNV
23/44/010/30
0,00 € UPSVR SNV Obec Bystrany
8. November 2023
Kúpna zmluva - obedové balíčky ZŠ
08112023
0,00 € PEMI trade sk,, s. r. o. Obec Bystrany
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Levonet
137003
0,00 € LEVONET,s.r.o. Obec Bystrany
24. Október 2023
Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov
02102023
0,00 € Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbariát Bystrany Obec Bystrany
20. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Anton Horváth, Margita Horváthová
02082023
0,00 € Anton Horváth, Margita Horváthová Obec Bystrany
19. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Angela Kandráčová, Alois Kandráč
30062023
0,00 € Angela Kandráčová, Alois Kandráč Obec Bystrany
19. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - František Horváth, Katarína Horváthová
01062023
0,00 € F. Horváth, K. Horváthová Obec Bystrany
19. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Horváthová Margita
01072023
0,00 € Margita Horváthová Obec Bystrany
13. Október 2023
Zmluva o bankovom účte + Zmluva o Elektronickej službe Business24
13.10.2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Bystrany
10. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Pokutovci
01082023
0,00 € Pokutovci Obec Bystrany
13. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
01092023
0,00 € LIVONEC SK s.r.o. Obec Bystrany
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu - Kesaj Tchave
258231
200,00 € Kesaaj Tchave Obec Bystrany
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu - Gipsy Krompachy
258233
400,00 € Gipsy Krompachy Obec Bystrany
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu - Gregovci
258232
200,00 € Ľudová hudba Gregovci Obec Bystrany
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu - Švedlárske diablice
258234
0,00 € Švedlárske diablice Obec Bystrany
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu - ESK Kalina Kolinovce
258236
180,00 € ESK Kalina Kolinovce Obec Bystrany
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu - Waky-Elan-KE
258235
400,00 € Waky-Elan-KE Obec Bystrany