Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva
DZ_5/2024
100,00 € Združenie zrakovo znevýhodnených Nové Mesto nad Váhom, Bošácka ulica 2388/2 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/2024
ZHM2/2024
20,00 € Darina Beňovičová, 91626 Považany, Mošovce č. 419 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
21. Marec 2024
Prílha č. 2 Zmluvy č. 110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
O/3/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1/2024
ZHM1/2024
30,00 € Adelína Makarová, 916 26 Považany-Kríž nad Váhom č. 214 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-078
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-078_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Považany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/527
DO/2023/527
3 200,00 € Ministerstvo financií Slovenskej repuibliky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava-mestská časť Staré Mesto OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/527
3 200,00 € Ministerstvo financií SR Obec Považany
13. December 2023
Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu č. 5/2023
O/5/2023
0,00 € Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
7. December 2023
Kúpna zmluva
KUZ/58/2023
1 288,00 € Veronika Black, rod. Keráková, Kríž nad Váhom 352, 916 26 Považany OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
4. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní a prevádzkovaní vodovodnej infraštruktúry a o úprave ďalších práv a povinností
TVK/56/2023
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
4. December 2023
Darovacia zmluva
DAR/57/2023
1 500,00 € Realtime Technologies SK, s.r.o., Technická 5, 821 04 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní a prevádzkovaní vodovodnej infraštruktúry a o úprave ďalších práv a povinností
125/2023/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Považany
28. November 2023
Dodatok č.11 k Zmluve č.1010072006
KOS_1010072006
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. November 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00311944/000/2023
0,00 € INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
3. November 2023
Príloha č. 2 Zmluvy č.110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
O/53/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.1
NZ145/1/2023
0,00 € Terézia Nováková, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.6
NZ145/6/2023
0,00 € Zuzana Ivanová, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.4
NZ145/4/2023
0,00 € Mária Hudecová, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5
NZ145/5/2023
0,00 € Albín Iglár, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.2
NZ145/2/2023
0,00 € Dana Bieliková, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187