Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
Zmluva o grantovom účte
10/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s, Hodžova 11, 010 11 Žilina OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
9/2022
20 836,74 € Stanislav Belej, 013 56 Hvozdnica 220 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
23. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb Považany
7/2022
0,00 € Z&J SK s.r.o., 913 07 Bošáca 314 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 41/II.Q/2022/07
002193/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie Obec Považany
11. Apríl 2022
Darovacia zmluva
5
0,00 € Ján Jambor, Mateja Bela 4752/46, 921 01 Piešťany OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
4. Apríl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
93680/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
4. Máj 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/002057-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-002057-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Považany
12. Marec 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
86556/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
10. Jún 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AJW6
611/2020
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Považany
24. Február 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
79625/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
17. Apríl 2019
Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov pod miestnymi komunikáciami v k. ú. Považany
00899/2019-UVOP-U00033/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Považany
6. Marec 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
72045/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
12. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_8/2019
IVES_ZM_M-8-2019_2018
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Považany
23. Apríl 2018
Kúpna zmluva č. 28/II.Q./2018/07
3776/2018/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Obec Považany
8. Marec 2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64656/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
2. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_8/2018
IVES_ZM_M-8-2018_2018
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Považany
26. September 2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
HM/147-2017/110 - ZoZVB/1/2017
265,00 € Hydromeliorácie, š.p. Obec Považany
27. Marec 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
56157/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
28. December 2016
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_8/2017
IVES_ZM_M-8-2017_2016
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Považany
16. Jún 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
51330/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany