Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00311944/000/2023
0,00 € INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
3. November 2023
Príloha č. 2 Zmluvy č.110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
O/53/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.1
NZ145/1/2023
0,00 € Terézia Nováková, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.6
NZ145/6/2023
0,00 € Zuzana Ivanová, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.4
NZ145/4/2023
0,00 € Mária Hudecová, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5
NZ145/5/2023
0,00 € Albín Iglár, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.2
NZ145/2/2023
0,00 € Dana Bieliková, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.7
NZ145/7/2023
0,00 € Slávka Michalková, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.8
NZ145/8/2023
0,00 € Alena Hlatká, 916 26 Považany 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DBU2 -91-108
3084/2023
39 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Považany
14. September 2023
Zmluva o hrobovom mieste č.8/2023
ZHM8/2023
6,00 € Ľudmila Balážová, Brigádnická 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. September 2023
Dodatok Ponuika Firma Individuál Plyn+
Z/plyn/ZSE
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
25. August 2023
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
TVK/42/2023
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
22. August 2023
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
082/2023/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Považany
18. August 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103284/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DBU2-91-108
39 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM4/2023
10,00 € Pavol Blažej, Vieska č. , 91626 Považany OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
28. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
230706-0170000644-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
230703-0170000644-KZ_P_TS
100,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
KB35/2023
0,00 € ITSEN, s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187