Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o hrobovom mieste č.8/2023
ZHM8/2023
6,00 € Ľudmila Balážová, Brigádnická 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. September 2023
Dodatok Ponuika Firma Individuál Plyn+
Z/plyn/ZSE
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
25. August 2023
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
TVK/42/2023
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
22. August 2023
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
082/2023/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Považany
18. August 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103284/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DBU2-91-108
39 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM4/2023
10,00 € Pavol Blažej, Vieska č. , 91626 Považany OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
28. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
230706-0170000644-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
230703-0170000644-KZ_P_TS
100,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
KB35/2023
0,00 € ITSEN, s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníckeho práva
-CRZ-
0,00 € P.J.P.M. s.r.o., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
16. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
34/2023
1,00 € P.J.P.M. s.r.o., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo
33/2023
1 100,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
23. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99765/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods.6 zákona o sociálnych službách na
32/2023
84 480,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitalská 4,6,8,816 43 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
27. Február 2023
Zmluva o nájme bytu č.5200323001
31/2023
0,00 € Juraj Čavojský, 916 26 Považany, Vieska 279 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
24. Február 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.12.2021
30/2023
206 979,66 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219007
21/2023
0,00 € Michal Hránka, 916 26 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219006
20/2023
0,00 € Zdena Mišáková, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 388 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219005
19/2023
0,00 € Oľga Skovajsová, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č.388 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187