Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2023
Licenčná zmluva
29/2023
200,00 € eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 936/33, 01001 Žilina OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219001
15/2023
0,00 € Krisína Ješková, 91626 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Licenčná zmluva
28/2023
150,00 € eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 936/33, 01001 Žilina OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219010
24/2023
0,00 € Monika Gondárová, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219008
22/2023
0,00 € Lukáš Klimek, 916 26 Považany, Mošovce č.520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219003
17/2023
0,00 € Andrea Hornáčková, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č.221 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219009
23/2023
0,00 € Jozef Malák, 916 26 Považany, Mošovce č.520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti
27/2023
0,00 € IBV Považany s.r.o., Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219011
25/2023
0,00 € Michal Satina, 916 26 Považany, Mošovce č.520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219012
26/2023
0,00 € Rudolf Jambor, 916 26 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219004
18/2023
0,00 € SImona Plesníková, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 344 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219012
14/2023
0,00 € Ivan Janech, 91626 Považany,Kríž nad Váhom č.167 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219010
13/2023
0,00 € Peter Trebatický, Lenka Trebatická, 91626 Považany, Mošovce č. 23 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219002
7/2023
0,00 € Lukáš Kolenčík, Eliška Kolenčíková, 91626 Považany, Kríž nad Váhom č. 156 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5191219001
6/2023
0,00 € Michal Luščík,Považany, Kríž nad Váhom č.125 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219006
10/2023
0,00 € Matej Cibulka, Mgr. Lenka Cibulková, 91626 Považany, Mošovce č. 519 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219008
11/2023
0,00 € Tomáš Zrebený, 91626 Považany, Kríž nad Váhom č. 320 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219005
9/2023
0,00 € Jozef Mičko, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 335 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219003
8/2023
0,00 € Matúš Bielik, 91626 Považany, Vieska 261 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219009
12/2023
0,00 € Blažena Miháliková, Jozef Mihálik, 91626 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187