Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo
33/2023
1 100,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
23. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99765/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Považany
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods.6 zákona o sociálnych službách na
32/2023
84 480,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitalská 4,6,8,816 43 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
27. Február 2023
Zmluva o nájme bytu č.5200323001
31/2023
0,00 € Juraj Čavojský, 916 26 Považany, Vieska 279 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
24. Február 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.12.2021
30/2023
206 979,66 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219007
21/2023
0,00 € Michal Hránka, 916 26 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219006
20/2023
0,00 € Zdena Mišáková, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 388 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219005
19/2023
0,00 € Oľga Skovajsová, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č.388 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Licenčná zmluva
29/2023
200,00 € eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 936/33, 01001 Žilina OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219001
15/2023
0,00 € Krisína Ješková, 91626 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Licenčná zmluva
28/2023
150,00 € eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 936/33, 01001 Žilina OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219010
24/2023
0,00 € Monika Gondárová, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 145 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219008
22/2023
0,00 € Lukáš Klimek, 916 26 Považany, Mošovce č.520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219003
17/2023
0,00 € Andrea Hornáčková, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č.221 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219009
23/2023
0,00 € Jozef Malák, 916 26 Považany, Mošovce č.520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti
27/2023
0,00 € IBV Považany s.r.o., Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219011
25/2023
0,00 € Michal Satina, 916 26 Považany, Mošovce č.520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219012
26/2023
0,00 € Rudolf Jambor, 916 26 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219004
18/2023
0,00 € SImona Plesníková, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 344 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219012
14/2023
0,00 € Ivan Janech, 91626 Považany,Kríž nad Váhom č.167 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187