Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-679
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-679_2015
Doplnená
1 541,16 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Považany
30. December 2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_8/2016
IVES_ZM_M-8-2016_2015
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Považany, Obecný úrad
25. November 2015
Zaslanie žiadosti o odovzdanie vlastníctva nehnuteľnosti na obec Považany
03490/2015-UVOV-U00011/15.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Považany
7. Január 2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_8/2015
IVES_ZM_M-8-2015_2015
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Považany, Obecný úrad
28. Marec 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
40/2014
Doplnená
53 760,00 € Úrad vlády SR Obec Považany
30. December 2013
Zmluva o dielo č. M_8/2014
IVES_ZM_M-8-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Považany, Obecný úrad
4. Január 2013
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. M_8/2013
IVES_ZM_M-8-2013_2013
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Považany
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
IVES_ZM_M-8-2012_2012
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Obec Považany