Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti
27/2023
0,00 € IBV Považany s.r.o., Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219011
25/2023
0,00 € Michal Satina, 916 26 Považany, Mošovce č.520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219012
26/2023
0,00 € Rudolf Jambor, 916 26 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
11. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5201219004
18/2023
0,00 € SImona Plesníková, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 344 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219012
14/2023
0,00 € Ivan Janech, 91626 Považany,Kríž nad Váhom č.167 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219010
13/2023
0,00 € Peter Trebatický, Lenka Trebatická, 91626 Považany, Mošovce č. 23 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219002
7/2023
0,00 € Lukáš Kolenčík, Eliška Kolenčíková, 91626 Považany, Kríž nad Váhom č. 156 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č.5191219001
6/2023
0,00 € Michal Luščík,Považany, Kríž nad Váhom č.125 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219006
10/2023
0,00 € Matej Cibulka, Mgr. Lenka Cibulková, 91626 Považany, Mošovce č. 519 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219008
11/2023
0,00 € Tomáš Zrebený, 91626 Považany, Kríž nad Váhom č. 320 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219005
9/2023
0,00 € Jozef Mičko, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom č. 335 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219003
8/2023
0,00 € Matúš Bielik, 91626 Považany, Vieska 261 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. Február 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5191219009
12/2023
0,00 € Blažena Miháliková, Jozef Mihálik, 91626 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
1. Február 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
5/2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav, Jesńiova 17, 83315 Bratislava 37 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
31. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
4/2023
0,00 € Andrej Gregory Kuzen, Ulica Juraja Kréna 6311/30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
12. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
12. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
3. Január 2023
Príloha č.2 Zmluvy č.110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
22/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
21/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187