Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
5/2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav, Jesńiova 17, 83315 Bratislava 37 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
31. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
4/2023
0,00 € Andrej Gregory Kuzen, Ulica Juraja Kréna 6311/30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
12. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
12. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
3. Január 2023
Príloha č.2 Zmluvy č.110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
22/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
21/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
29. December 2022
Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu č.6/2022
20/2022
0,00 € Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby
19/2022
0,00 € Podielnicke družstvo "POVAŽIE" Považany, 916 26 Považany 121 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
21. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 5190123011
18/2022
0,00 € Annamária Michaličková, 916 26 Považany, Kríž nad Váhom 168 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. December 2022
Zmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti
17/2022
0,00 € P.J.P.M s.r.o., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. December 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1010072006
16/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
6. December 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb Považany
15/2022
0,00 € Z&J SK s.r.o., 913 07 Bošáca 314 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. Október 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2022212
14/2022
0,00 € OZ Pomoc psíkom,Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
22. September 2022
Darovacia zmluva
13/2022
2 100,00 € Realtime Technologies SK, s.r.o., Ambrova 8, 83101 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
21. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva
12/2022
1,20 € P.J.P.M s.r.o., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
11/2022
2 100,00 € Gemini Group s.r.o., Jégého 16999/8, Bratislava-mestská časť Ružinov 821 08 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
5. August 2022
Zmluva o grantovom účte
10/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s, Hodžova 11, 010 11 Žilina OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
9/2022
20 836,74 € Stanislav Belej, 013 56 Hvozdnica 220 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
23. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb Považany
7/2022
0,00 € Z&J SK s.r.o., 913 07 Bošáca 314 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187