Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/17
0,00 € Mesto Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/30
0,00 € Obec Čimhová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/26
0,00 € Obec Vitanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/218
197,67 € Obec Habovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
8. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/217
709,29 € AD dekor, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/8
0,00 € Obec Mútne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/44
0,00 € Obec Liesek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/215
709,29 € PETROSTAV SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/24
0,00 € Obec Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/9
0,00 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/14
0,00 € Obec Oravská Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/5
0,00 € Obec Oravská Jasenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/104-2
0,00 € Matiaso Lucacci, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/13
0,00 € Obec Suchá Hora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/7-1
0,00 € RABČAN, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/6
0,00 € Obec Nižná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/6-2
0,00 € RABČAN SP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/23
0,00 € Obec Štefanov nad Oravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/34-1
0,00 € Obec Podbiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/7
0,00 € Obec Oravské Veselé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo