Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu - Poistná zmluva
5190061392
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/14
13 264,92 € Zákamenské služby s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/13
26 529,84 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Jún 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
23/21/054/349
410,76 € Rodinné centrum Drobček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/205
2 406,93 € DS. eltex s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Jún 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/21/059/8
5 442,90 € Štefan Zelnický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
16. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
23/21/054/345
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
14. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/343
0,00 € Obec Suchá Hora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13. Jún 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 11/POH/2023
11/POH/2023
0,00 € Ivana Rypáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13. Jún 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
136/131/2023
5 300,00 € Žilinský samosprávny kraj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/21/19B/10-2
0,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Jún 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 10/POH/2023
10/POH/2023
0,00 € Mária Bedrichová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
31. Máj 2023
Poistná zmluva
8-813-014626
6 504,36 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/340
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/203
5 713,20 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/202
2 856,59 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/201
5 713,18 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/21/19B/6-1
0,00 € RABČAN SP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/826
608,44 € Eva Kudelková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/21/060/204
2 997,65 € Miloš Žuffa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo