Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dohoda 24/21/054/2 „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivity „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivity 3 „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby“
24/21/054/2
750,00 € Obec Zubrohlava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. Február 2024
Dohoda 24/21/054/1 „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivity „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivity 3 „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby“
Dohoda 24/21/054/1
7 500,00 € Mesto Tvrdošín Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/8
12 883,92 € Martin Žofaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/7
11 075,64 € Michal Kolčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/9
11 979,60 € Štefan Zelnický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Február 2024
Zmluva OSPODaSK č. 1/2024 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods. 2, písm.e) bod 16, § 89d ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. ,
SPODaSK č.1/2024
18 953,00 € Compass Together o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/3
12 883,92 € Peter Farský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/6
9 229,70 € Jozef Garbiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/5
15 144,00 € Peter Bolek - EKORAY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/21/059/2
12 883,92 € Marián Garbiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
24/21/059/4
15 036,00 € SLAVIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
2. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2024/754
317,30 € Bulla Jozef Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
31. Január 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/21/010/2
0,00 € Obec Zuberec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
1/POH/2024
0,00 € Marta Gonderová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Január 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/21/010/1
0,00 € Obec Habovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/220
1 441,84 € IMEnergy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/219
313,94 € Centrum sociálnych služieb Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/21/19B/24
19 255,56 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/28
0,00 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. December 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/21/054/383
51,33 € Obec Breza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo