Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/289
Doplnená
1 969,20 € Centrum sociálnych služieb STUDIENKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/269
0,00 € WAMP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/270
0,00 € ĽUDMILA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/21/054/290
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/291
0,00 € Okresný úrad Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/21/054/285
4 164,16 € MT FOOD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 9/POH/2023
9/POH/2023
0,00 € Michal Jančo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/275
Doplnená
492,30 € Obec Beňadovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/273
Doplnená
492,30 € Obec Oravská Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/274
Doplnená
749,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 238, Zubrohlava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/277
Doplnená
492,30 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/280
Doplnená
492,30 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/276
Doplnená
0,00 € Okresný úrad Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/278
Doplnená
492,30 € Terézia, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/279
Doplnená
492,30 € Centrum sociálnych služieb ORAVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/281
Doplnená
492,30 € Obec Habovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Apríl 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/200
3 209,25 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Apríl 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 7/POH/2023
7/POH/2023
0,00 € Daniela Florková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Apríl 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/21/059/6
Doplnená
7 257,20 € Anna Pavlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. Apríl 2023
Zmluva OSPODaSK č. 1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
SPODaSK č.1/2023
16 779,00 € Familiam o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo